കുപ്പായം | Kuppayam Malayalam short film | Thalassery |Irfan Ali |  Sanju suresh | Byju mathew

കുപ്പായം | Kuppayam Malayalam short film | Thalassery |Irfan Ali | Sanju suresh | Byju mathew

MBD

5 ay
32 Görüntüleme
Paylaş İndir Report
Want to watch this again later?
Sign in to add this video to a playlist. Oturum Aç
0 0
Kategori:
Açıklama:
ഇത് നമ്മുടെ കഥ കുസൃതികളുടെ കഥ. സ്കൂളിന്റെ കഥ. സൗഹൃദത്തിന്റെ കഥ. ഓർമ്മകളുടെ കഥ. Script & Direction: Irfan Ali K K DOP : Sanju Suresh Producer :Athul satheesh, Amal Ravi V, Amith Ravi V, Nidhin Raj C P, Vinay R Concept & Co-ordination: Denny john Music and Lyrics : Byju Mathew Background score : Vishnu das Editor : Sreevalsan Associate DOP : Dhanashyam Associate Director: Anu Deejo Joseph, Albin Binu Sound recording:Jaffer (Jazzsudios) Sound design and mixing : Charan vinayak (Quartet media floor) Art Direction : Sanjay raju Costume Design: Jasmin byju Tittle Design :Gautham shankar Design :Yamini K. AthulMohan Karthik.S Stills : Sanju suresh Subtitle :Jasmine byju Colour correction : Nerd painter Confirmist : Yadhu sreeni #song #music #love #instagood #like #follow #artist #instamusic #musical #sing #video #musicvideo #singing #art #shortfilm #malayalamshortfilm #bestshortfilm #indieshort #newshortfilm #shortfilmnews #shortfilmposter#schoolmemories #school #schoollife #schooldays #love #schoolfights #schoolfriends #friends #memories #friendship #funny #schooltime #schoolfun #backbencher #teenagers #teens #love #teen #kids #children #girls #like #family #life #parents #teenage #boys #education #highschool #friends #happy #youth #school #cute #adults#nostalgic #nostalgia #s #retro #vintage #memories #art #music #love #childhood #throwback #photography #oldschool #childhoodmemories Subscribe Us : http://bit.ly/2Yv1p8f Like Us on Facebook : http://bit.ly/2T2ogmi || ANTI-PIRACY WARNING || This content is Copyrighted to TEAM JANGO SPACE. Any unauthorized reproduction, redistribution or re-upload is strictly prohibited. Legal action will be taken against those who violate the copyright of the same
Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız

Yorumlar:

Yorum
Bir sonraki Otomatik oynat
Güldür Güldür Show 20.Bölüm
Güldür Güldür Show 20.Bölüm
Kategori: FULL BÖLÜMLER
88 Görüntüleme
MBD 3 ay
Güldür Güldür Show 21.Bölüm
Güldür Güldür Show 21.Bölüm
Kategori: FULL BÖLÜMLER
82 Görüntüleme
MBD 3 ay
Güldür Güldür Show 18.Bölüm
Güldür Güldür Show 18.Bölüm
Kategori: FULL BÖLÜMLER
80 Görüntüleme
MBD 3 ay
Güldür Güldür Show 19.Bölüm
Güldür Güldür Show 19.Bölüm
Kategori: FULL BÖLÜMLER
81 Görüntüleme
MBD 3 ay
Güldür Güldür Show 15.Bölüm
Güldür Güldür Show 15.Bölüm
Kategori: FULL BÖLÜMLER
81 Görüntüleme
MBD 3 ay
Güldür Güldür Show 16.Bölüm
Güldür Güldür Show 16.Bölüm
Kategori: FULL BÖLÜMLER
78 Görüntüleme
MBD 3 ay
Güldür Güldür Show 17.Bölüm
Güldür Güldür Show 17.Bölüm
Kategori: FULL BÖLÜMLER
90 Görüntüleme
MBD 3 ay
Güldür Güldür Show 11.Bölüm - 2
Güldür Güldür Show 11.Bölüm - 2
Kategori: FULL BÖLÜMLER
61 Görüntüleme
MBD 3 ay
Güldür Güldür Show 12.Bölüm
Güldür Güldür Show 12.Bölüm
Kategori: FULL BÖLÜMLER
89 Görüntüleme
MBD 3 ay
Güldür Güldür Show 13.Bölüm - 1
Güldür Güldür Show 13.Bölüm - 1
Kategori: FULL BÖLÜMLER
72 Görüntüleme
MBD 3 ay